Дарение от проф. Иван Гаврилов за библиотеката на училището

Библиотеката на несебърското училище се обогати с 4 книги – дарение от известния български проф. Иван Гаврилов. Той е един от водещите български онколози, началник на Торакална клиника  в Специализираната болница по онкология в град София. Той организира, ръководи и отговаря за диагностично-лечебния процес на пациентите с рак на млечната жлеза. Притежава три специалности: хирургия, онкохирургия и гръдна хирургия.                                                                                                                                 Начинанието на проф. Гаврилов е изключително благородно. Дарените книги са с патриотична тематика, касаещи важни факти от българската история – „ Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир“, „Мила Родино“, „Моя поклон приеми“  и „Академик Любомир Милетич (1863 – 1937)“.                                                                                                                                                                 „За Отечеството и Несебър!“ е посвещението на проф. Иван Гаврилов, написано под думите на акад. Любомир Милетич: „ Българският народ има неудържима воля за живот, защото българинът е роден, за да живее свободен, да се радва на живота и да твори.“.

Споделяне