Международният ден за борба с трафика на хора

Ученици от различни възрасти в СУ ”Любен Каравелов” – Несебър отбелязаха с разнообразни прояви Международния ден за борба с трафика на хора, който тази година бе под мотото „Не на модерното робство“.

В подходяща за тях форма децата научиха, че в своята същност трафикът на хора нарушава основните човешки права като право на свободен живот и  право на избор, а трафикът на деца нарушава рожденото право на всяко дете да расте в защитена среда без насилие и експлоатация. 

Учениците бяха запознати с основните предпоставки за попадане в трафик като: липса на опит при пътуване в чужбина и информация за живота там; нереалистични очаквания; липса на познания за българското и международното законодателство; липса на знания за основните граждански права и институциите, които могат да ги защитят.

С подходящи примери, казуси и сюжетно-ролеви игри несебърските ученици разбраха кои са най-уязвимите категории хора и методи за въвличане в трафик. Научиха какво предвижда българското законодателство за борба с трафика на хора и как да действат ако попаднат в беда, независимо дали се намират в България или в чужбина.             За учениците от V- VII клас беше проведен конкурс за  рисунки по темата, които бяха експонирани в централното фоайе на училището.  Трите най-добри творби бяха наградени от директора на училището Ирина  Велкова.

Споделяне