Несебърски ученици в изнесено обучение за създаване на учебно тренировъчна фирма

Ученици от паралелките по предприемачество към СУ „Любен Каравелов” – Несебър,  заедно със свои връстници от ПГ по туризъм „Иван Вазов” – Слънчев бряг и  Бургас, участваха в изнесено обучение за създаване на учебно тренировъчна фирма. То бе проведено по програма Еразъм+  от Сдружение  Асоциация за международно обществено развитие (АМОР). Целта на проявата бе запознаване с добрите практики в областта на предприемачеството и създаване и развитие на предприемачески умения у подрастващите.

В първата част на обучението бе представена лекция на тема „Гражданско общество”, а втората част премина под формата практическо обучение –  създаване на фирма, която разработва свой продукт и го предлага на пазара. В тази част на обучението отделните екипи преминаха през всички стъпки за създаване и утвърждаване на продукта, създаден от фирмата. Учениците от СУ „Любен Каравелов” показаха изключително оригинални решения и се справиха най-добре с поставената задача. Те бяха най-изчерпателни във всички етапи от създаване на идеята до начина на реализация. Отличиха се с креативност, която би им помогнала в бъдеще да управляват успешно свои реални фирми.

Споделяне