Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за гимназиален етап

Съгласно заповед № 89/28.10.2020 г. на дриректора на училището – г-жа Ирина Велкова от 29.10.2020г. /четвъртък/ до 11.11.2020г. /включително/ учебният процес в гимназиален етап ще се извършва в електронна среда от разстояние при следния график:

В сила от 29.10.2020 г.
Втора смяна:
1. 13,00 – 13,40 ч.
2. 13,50 – 14,30 ч.
3. 14,40 – 15,20 ч.
4. 15,30 – 16,10 ч.
5. 16,20 – 17,00 ч.
6. 17,10 – 17,50 ч.
7. 18,00 – 18,40 ч.

В сила от 03.11.2020 г.
Първа смяна:
1.8,00 – 8,40 ч.
2.8,50 – 9,30 ч.
3.9,40 – 10,20 ч.
4.10,30 – 11,10 ч.
5.11,20 – 12,00 ч.
6.12,10 – 12,50 ч.
7.13,00 – 13,40 ч.Споделяне