Електронно обучение

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ в ОЕРС за учениците от V до XII класв сила от 30.11.2020 г.

1. 8:00 – 8:30 ч.
2. 8:40 – 9:10 ч.
3. 9:20 – 9:50 ч.
4. 10:00 – 10:30 ч.
5. 10:40 – 11:10 ч.
6. 11:20 – 11:50 ч.
7. 12:00 – 12:30 ч.

Обучението на учениците от 1 до 4 клас започва в 8,30 ч., с часове по 20 минути и междучасия по 10 минути.
Обучението на учениците в ЦОУД започва в 14,00 ч. до 17,00 ч.

Споделяне