Обучение в ОРЕС

График за обучението в ОРЕС за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. за учениците от 5 до 12 клас.

В периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. за учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас

В периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. за учениците от 7, 8 и 10 клас

В периода от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. за учениците от 5 и 9 клас

Споделяне