Кратък преглед на въздействието на наркотиците и алкохола

Днес 29.10.2021 г. в СУ „Любен Каравелов“ гр. Несебър се проведе учебен час съвместно с МКБППМН към община Несебър и гости от Американското посолство. Учениците от X „а“ гледаха презентация на тема: „Кратък преглед на въздействието на наркотиците и алкохола“. С интерес отговаряха на зададените им въпроси от гостите , като демонстрираха високо ниво и познания по английски език. Запознаха се и с личната история на бивш зависим.  

Споделяне