Ръководство

Ирина Велкова
Директор
тел.: 0554 / 4-23-30

Панайот Симеонов
Заместник-директор по учебната дейност
тел.: 0554 / 4-51-83

Ева Зивилдиева
Заместник-директор по учебната дейност
тел.: 0554 / 4-51-83

Стоянка Добрева
Заместник-директор по административно-стопанската дейност
факс / тел.: 0554 / 4-28-49