Преподаватели

В СУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър работят над 85 висококвалифицирани педагогически специалисти.