III клас

 

ПАРАЛЕЛКИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА III КЛАС

IIIa клас с класен ръководител
г-н Златко Петров

IIIб клас с класен ръководител
г-жа Пепа Радева - Атанасова

IIIв клас с класен ръководител
г-жа Пенка Ганчева

IIIг клас с класен ръководител
г-жа Галя Николова

IIIд клас с класен ръководител
г-жа Ваня Хараламбова

IIIе клас с класен ръководител
г-жа Теофана Дечева

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G