IV клас

 

ПАРАЛЕЛКИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

IVa клас с класен ръководител
г-жа Радостинка Неделчева

IVб клас с класен ръководител
г-жа Жана Щерева

IVвклас с класен ръководител
г-жа Лилия Христова

IVгклас с класен ръководител
г-жа Маргарита Славова

IVдклас с класен ръководител
г-жа Йорданка Бъчварова

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G