IX клас

 

ПАРАЛЕЛКИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ


профил "технологичен"
"Информационни Технологии"

IXaклас с класен ръководител
г-жа Златина Бахова

профил "Чуждоезиков"
английски език и руски език

IXбклас с класен ръководител
г-жа Ирена Божилова

профил "Предприемачески"

IXвклас с класен ръководител
г-жа Недялка Попова

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G