I клас

 

ПАРАЛЕЛКИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Ia клас с класен ръководител
г-н Златко Петров

I б клас с класен ръководител
г-жа Пепа Радева - Атанасова

I в клас с класен ръководител
г-жа Пенка Ганчева

I г клас с класен ръководител
г-жа Галя Николова

I д клас с класен ръководител
г-жа Ваня Хараламбова

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G