I клас

 

ПАРАЛЕЛКИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Ia клас с класен ръководител
г-жа Екатерина Ташева

I б клас с класен ръководител
г-жа Севдалина Трендафилова

I в клас с класен ръководител
г-жа Димитрина Стоянова

I г клас с класен ръководител
г-жа Виолета Сукнарова

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G