СУ "Л. Каравелов" гр. Несебър


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" гр. НЕСЕБЪР
7-членен ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ Е СЪЗДАДЕН В СУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ – НЕСЕБЪР

На събранието бе решено изборът на Обществения съвет да стане с тайно гласуване, а броят на членовете му да бъде 7 За представител на финансиращия орган – Община Несебър от кмета на общината бе назначен
▷Иван Гургов
След тайното гласуване бяха избрани и останалите членове:
▷Красимира Касабова - председател
▷ Десислава Желева
▷Надежда Гочева
▷Афродита Марвакова
▷Георги Манолов
▷Яна Василева
Обявени бяха и резервните членове – Мариана Зайчева, Елена Николова, Кадрие Ахмед и Костадинка Славова – представител на ОбщинатаОбществени съвети

Правилник за дейността на обществен съвет

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G