VIII клас

 

ПАРАЛЕЛКИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

профил "технологичен"
"Информационни Технологии"

VIIIa клас с класен ръководител
г-жа Мария Колевапрофил "Чуждоезиков"
английски език и руски език

VIIIб клас с класен ръководител
г-жа Михаела Памуковапрофил "Предприемачески"

VIIIв клас с класен ръководител
г-жа Недялка Попова


Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G