VII клас

 

ПАРАЛЕЛКИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

VIIa клас с класен ръководител
г-жа Румяна Жекова

VIIб клас с класен ръководител
г-н Росица Симова

VIIв клас с класен ръководител
г-жа Мара Момчилова

VIIг клас с класен ръководител
г-жа Авлига Събева

VIIд клас с класен ръководител
г-жа Магдалена Чаушева

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G