VII клас

 

ПАРАЛЕЛКИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

VIIa клас с класен ръководител
г-жа Соня Дамянова

VIIб клас с класен ръководител
г-н Румяна Бабева

VIIв клас с класен ръководител
г-жа Ирина Георгиева

VIIг клас с класен ръководител
г-жа Таня Илинова

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G