VI клас

 

ПАРАЛЕЛКИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

VIa клас с класен ръководител
г-жа Николина Ганчева

VIб клас с класен ръководител
г-жа Марияна Димова

VIв клас с класен ръководител
г-жа Таня Кехайова

VIг клас с класен ръководител
г-жа Руска Узунова

VIд клас с класен ръководител
г-жа Таня Георгиева

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G