V клас

 

ПАРАЛЕЛКИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Va клас с класен ръководител
г-жа Румяна Бабева

Vб клас с класен ръководител
г-жа Соня Дамянова

Vвклас с класен ръководител
г-жа Керка Стоянова

Vгклас с класен ръководител
г-жа Ирина Георгиева

Vдклас с класен ръководител
г-жа Милена Недялкова

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G