Административни услуги

Заявление за валидиране

Заявление за приемане I клас

Заявление за приемане V клас

Заявление за приемане VIII клас

Заявление за приемане XI клас

Заявление за преместване

Заявление за преместване

Заявление за признаване от чужбина I - VI клас

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликати

Издаване служебна бележка за подадено заявление ДЗИ

Издаване служебна бележка за допускане ДЗИ

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G