Иновативно училище

 

СУ „Любен Каравелов” през учебната 2019/2020 година придобива статут „Иновативно училище” в областта „Иновативни методи на преподаване и образователна среда” с въвеждане на дисциплината „Дигитална математика” от I клас.

Обучението по тази дисциплина в начален етап е насочено към овладяване на базисни знания и умения, свързани с учебния предмет, с изграждането на дигитални компетентности на ученика и с приложението им в областта на дигиталните технологии.

Придобиват се първоначални систематизирани знания и умения за работа с компютър, и приложението им при решаване на интерактивни математически задачи. Формират се нови такива за работа в среда за дигитална математика чрез блокчета за математическо моделиране. Акцентът в обучението в I клас е върху използването на игрови учебни материали, целящи да формират знания и умения за използване на основополагащи понятия в математическото моделиране.

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G