ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

За да разглеждате нашите документи ви е необходим Adobe Reader. Ако не разполагате с него, моля изтеглете го от тук Adobe Reader .

Стратегия

Училищен учебен план

Годишен план

Етичен кодекс

ПДУ

ПБУОТ

Дневен режим на институцията

График за смените през учебната 2017/2018

Пропускателен режим

Програма ЦОУД

Противодействие на училищния тормоз

График за консултации по учебните предмети

График консултиране на родители

Заповед за разпределение на часовете по спортни дейности

Заповед за утвърждаване на графика за класни работи през втори учебен срок

Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на годишни изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на годишни изпити през първата поправителна сесия на ученици в самостоятелна форма на обучение

Заповед на Министъра на МОН

Заповед ДЗИ майска сесия 2018г.

Информационна кампания във връзка с провеждане на ДЗИ

Ваканции

График олимпиади и състезания

Процедура за извиняване на отсъствията

До три дни изтегли от тук:

3 дена

До седем дни изтегли от тук:

7 дена

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G