ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

За да разглеждате нашите документи ви е необходим Adobe Reader. Ако не разполагате с него, моля изтеглете го от тук Adobe Reader .

Стратегия

Училищен учебен план

Годишен план

Етичен кодекс

ПДУ

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

ПБУОТ

Дневен режим на институцията

График за смените през учебната 2018/2019

Пропускателен режим

Програма ЦОУД

Противодействие на училищния тормоз

График за консултации по учебните предмети

Заповед за разпределение на часовете по спортни дейности

Спортен календар

Заповед за утвърждаване на графика за класни работи през първи учебен срок

Форми на обучение

Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Заповед на Министъра на МОН

Заповед ДЗИ майска сесия 2018г.

Информационна кампания във връзка с провеждане на ДЗИ

Решение на педагогическия съвет за иновативно училище

Становище на обществения съвет за иновативно училище

График олимпиади и състезания

Процедура за извиняване на отсъствията

До три дни изтегли от тук:

3 дена

До седем дни изтегли от тук:

7 дена

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G