ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

За да разглеждате нашите документи ви е необходим Adobe Reader. Ако не разполагате с него, моля изтеглете го от тук Adobe Reader .

Стратегия

Училищен учебен план

Годишен план

Етичен кодекс

ПДУ

ПБУОТ

Дневен режим на институцията

График за смените през учебната 2017/2018

Пропускателен режим

Програма ЦОУД

Противодействие на училищния тормоз

График за консултации на учителите

График консултиране на родители и ученици от класните ръководители втори учебен срок

Заповед за разпределение на часовете по спортни дейности

Заповед за утвърждаване на графика за класни работи през втори учебен срок

Заповед ДЗИ майска сесия 2017г.

Информационна кампания във връзка с провеждане на ДЗИ

Заповед от МОН

Ваканции

График олимпиади и състезания

Процедура за извиняване на отсъствията

До три дни изтегли от тук:

3 дена

До седем дни изтегли от тук:

7 дена

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G