СВЪРЖИ СЕ С НАС

 

СУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър
Ул. „Любен Каравелов” № 1
Тел. 0554/42330, 45183, 45153, 43326
Тел./факс 0554/42849
e-mail: nesebar_school@abv.bg

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G