НАЧАЛО

Официaлен сайт на СУ ”Любен Каравелов” – гр.Несебър

Всеки ден детето ви прекарва между 6 и 8 часа в училище. Там то усвоява не само нови знания, но се учи да общува, да организира задачите си, да поема отговорност, да се грижи за външния си вид, за личната си хигиена... Ето защо вие имате право на достъп до всякаква информация, която се отнася до детето ви и мястото където то прекарва голяма част от деня си.. Надяваме се, че с този сайт ние ще ви помогнем да се запознаете с нашето училище и живота в него.

За препоръки и мнения:свържи се с нас

Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G