СУ Л. Каравелов

Прием за първокласници за новата учебна година

  • В СОУ “Любен Каравелов”-Несебър ще бъде осъществен прием за първокласници за новата учебна година през есента.

В СОУ “Любен Каравелов”-Несебър ще бъде осъществен прием за първокласници за новата учебна година през есента.Срокът за подаване на документи за деца, посещаващи детски учебни заведения в Несебър е 30 май-10 юни 2011,а за деца,които ще живеят в гр. Несебър след този срок,периодът е до 14.09.2011.Необходимите документи са: заявление по образец,копие на акт зараждане,декларации по ЗЗЛД по образец, удостоверение за завършена подготвителна група.

В V клас за новата учебна година ще има 3 паралелки: с усилено изучаване на математика,с усилено изучаване на БЕЛ /хуманитарна/ и спортна паралелка. Приемът след завършен VІІ клас е за една паралелка-профил „Технологичен”, специалност „Информационни технологии”.Приемните изпити са по БЕЛ и математика по Наредба № 11/2005.Срокът на обучение е 5 г., балообразуващи предмети са БЕЛ и математика.

След завършено основно образование /VІІІ клас/ също ще има прием за една паралелка с профил „Технологичен”,специалност „Стопански мениджмънт”.Приемът е по документи.Срокът на обучение е 4 г.Балообразуващи предмети са: БЕЛ, география и икономика и чужд език.

Училището разполага със съвременна материална база,осигуряваща осъществянето на качествен образователно-възпитателен процес.Оборудвани са кабинети по: чуждоезиково обучение,компютърно обучение,физика и астрономия,география и икономика,история и цивилизация,труд и техника,музика,готварство, изобразително изкуство,лаборатории по химия и опазване на околната среда,по биология и здравно образование,два физкултурни салон,фитнес-зала,плувен басейн,с открити спортни площадки по футбол,хандбал,баскетбол и волейбол.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G