СУ Л. Каравелов

Стипендия за 7-класник от СОУ “Любен Каравелов”-Несебър


Учредяват стипендия за 7-класник от СОУ “Любен Каравелов”-Несебър.

Инициативата е по случай 130-годишнината от основаването на първото българско училище в Несебър

По случай 130-годишнината от създаването на първото българско училище в Несебър група възпитаници на първата математическа паралелка от “Випуск 1992”,чиито първи класен ръководител е била Андиопа Цветкова,са решили да учредят стипендия,която ще бъде отпусната един седмокласник от СОУ “Любен Каравелов”-Несебър.

Стипендията е в размер на хиляда лева,а стипендиантът ще бъде избран от комисия в състав: Андиопа Цветкова-преподавател в СОУ "Любен Каравелов",Николай Мишкалов-възпитаник на СОУ "Любен Каравелов" от “Випуск 1992” и Янко Джинков-учредител на Бургаска академична асоциация.

Кандидатите за стипендията трябва да подадат:

1.Заявление за кандидатстване, мотивационно писмо,писмена характеристика от класния ръководител или друг преподавател,запечатана в плик и подписана от преподавателя.
2.Кратко есе на тема „Защо имам желание да продължа да уча?”
3.копие за ученическа книжка или служебна бележка,удостоверяваща успеха за първия учебен срок на учебната 2011/2012
4.Декларация от родителите на кандидата за участието им във фирми и притежаваните от тях недвижими имоти (не е необходимо да се заверява нотариално).
Те трябва да отговарят и на едно допълнително изискване-да имат среден успех за първия учебен срок на учебната 2011/2012 година не по-нисък от много добър( 5).
Крайният срок за подаване на документите е 2 април 2012.Документите се подават в запечатан плик на адреса на училището: 8230 Несебър,ул.”Любен Каравелов”№1. Допълнителна информация-тел. 0896 66 19 82.

изтегли от тук формуляр Стипендия СОУ "Л. Каравелов"
PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G