СУ Л. Каравелов

В актовата зала на СОУ”Любен Каравелов”

  • В актовата зала на СОУ”Любен Каравелов”-Несебър се проведе среща на директора на училището Тодорка Желязкова

В актовата зала на СОУ”Любен Каравелов”-Несебър се проведе среща на директора на училището Тодорка Желязкова с родителите на 7-класниците, на които предстои явяване на национално външно оценяване и кандидатстване за прием в профилирани паралелки.

Директорката на училището очерта основните акценти на предстоящата кампания. Тя представи и двете паралелки на несебърското училище, в които седмокласниците могат да продъжат своето обучение. Наред с вече утвърдената паралелка профил технологичен „Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език” от тази учебна година се обявява прием в профил чуждоезиков „Интензивно обучение поанглийски език с втори език – руски”.

СОУ”Любен Каравелов” разполага с отлична материална база и разполага с висококвалифицирани специалисти за осъществяване на обучение, отговарящо на европейските и световните стандарти.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G