СУ Л. Каравелов

В НЕСЕБЪР ОТБЕЛЯЗАХА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

  • Ученици от различни възрасти в СОУ”Любен Каравелов” – Несебър отбелязаха с разнообразни прояви

Ученици от различни възрасти в СОУ”Любен Каравелов” – Несебър отбелязаха с разнообразни прояви Европейския ден за борба с трафика на хора.

В подходяща за тях форма децата научиха, че в своята същност трафика на хора нарушава основните човешки права като право на свободен живот и право на избор, а трафикът на деца нарушава рожденното право на всяко дете да расте в защитена среда без насилие и експлоатация. Основните фактори за трафик на хора бяха класифицирани в четири групи – икономически, социално-културни, психологически и геополитически.

С подходящи примери, казуси и сюжетно-ролеви игри несебърските ученици разбраха кои са най-уязвимите категории хора и методи за въвличане в трафик. Научиха какво предвижда българското законодателство за борба с трафика на хора и как да действат ако попаднат в беда независимо дали се намират в България или в чужбина.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G