СУ "Л. Каравелов" гр. НесебърСУ Л. Каравелов

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА ГОДИНА

  • Стипендия за 7- класник от СОУ”Любен Каравелов” - Несебър

ЗА ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА ГОДИНА

Преди 4 години по случай 130-годишнината на несебърското училище Николай Мишкалов – възпитаник на първата матемaтическа паралелка с класен ръководител Андиопа Цветкова - учреди стипендия за 7- класник от СОУ”Любен Каравелов” - Несебър в размер на 1000 лв.На следващата година Мишкалов и неговият съученик Константин Стоянов решиха да бъдат отпуснати две стипендии по 1000 лв. Победителите бяха избрани с конкурс от специално сформирана комисия.Традицията продължава и през настоящата учебна година.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Попълнено Заявление за кандидатстване;
2. Мотивационно писмо;
3. Писмена характеристика от класния ръководител или друг преподавател (запечатана в плик и подписана от преподвателя);
4. Кратко есе на тема „Какъв искам да стана и как това ще направи света по-добър?”;
5. Копие на ученическа книжка или служебна бележка, удостоверяваща успеха за първия учебен срок на учебната 2014/2015 година.
6. Декларация от родителите на кандидата за участието им във фирми и притежаваните от тях недвижими имоти (не е необходимо да се заверява нотариално);

Допълнително изискване:


Всички кандидати трябва да имат среден успех за първия учебен срок на учебната 2014/2015 година не по-нисък от Отличен 5.50

Краен срок за подаване на документи - 29 май /петък/2015 г. Документите се подават в запечатан плик при Вашия класен ръководител.Повече информация може да получите от вашия класен ръководител.

Заявление за кандидатстване може да бъде изтеглено ОТ ТУК или да бъде получено от класните ръководители.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G