СУ Л. Каравелов

18 ОКТОМВРИ - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

  • 18 ОКТОМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИК НА ХОРА
    ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ:
    „Трафик на хора - знам, избирам друго"

1. 12.10.2010 г. – Оформяне на нагледната агитация /първи етаж/ по проблема.
2. 18.10.2010 г. – Теми по класове за ЧАС НА КЛАСА:

V клас Обща информация по проблема „Трафик на хора”
VI клас Разпознаване на възможните предпоставки за попадане в трафик на хора
VII клас Разпознаване риска и трениране на поведение за справяне
VIII клас Механизми за въвличане в трафик на хора и за контролиране на жертвите
IX клас Трафик на хора, рисково поведение, уязвимост
X клас Възможни мерки намаляващи риска от попадане в трафик на хора
XI клас Решаване на казус. Разглеждане случаят „Лили”
XII клас Филм: „Отвори очи”
3. 20.10.2010 г. Учениците от 10 а клас ще посетят мероприятията организирани от Младежки център гр. Бургас във връзка „Трафик на хора”
PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G