СУ "Л. Каравелов" гр. НесебърСУ Л. Каравелов

Откриха учебната 2017/2018 г. в СУ”Любен Каравелов”

  • Откриха учебната 2017/2018 г. в СУ”Любен Каравелов”- Несебър 137 първокласници пристъпиха училищния праг...

1071 ученика прекрачиха прага на СУ”Любен Каравелов” – Несебър в първия ден на учебната 2017/2018 ( с 37 повече от миналата година ). Те ще се обучават в 45 паралелки и 13 полуинтернатни групи в дневна, индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма. 137 са първокласниците, разпределени в шест паралелки.

78 са преподавателите по различните учебни предмети, 22 души е непедагогическият персонал.

Несебърското училище разполага с много добра материално-техническа база – просторни и със съвременно оборудване кабинети и класни стаи, закрит плувен басейн, физкултурен салон, открити спортни площадки, библиотека, медицински пункт. То е привлекателно както за деца от общината и страната, така и за ученици от страни, членки на Европейския съюз. Русия, Украйна, Казахстан. През настоящата учебна година броят на децата от други държави е около 75.

„Тачим миналото, ценим настоящето, градим бъдещето” - под това мото и с полагане на венец пред бюст-паметника на патрона на училището стартира новата 2017/2018 учебна година в СУ”Любен Каравелов” – Несебър. Молитва за благословение отслужи отец Арсений . В своето приветствиe към учители, ученици и родители Тодорка Станелова –директор на училището пожела здраве и успешна учебна година . Тя подчерта,че в училището работи добре организиран и мотивиран екип от педагози, за които удовлетворението от добре свършената работа и любовта на техните възпитаници е най-ценният дар за труда им. На учениците пожела да пазят традициите на училището, да умножават успехите му, оправдаят доверието и да сбъднат надеждите на своите родители и учители, следвайки своите мечти.Прикани първокласниците да пристъпят училищния праг с пожелание за незабравими дни, успешно обучение и вяра в учителите, с които ще бъдат заедно.

Зам.-кметът на Община Несебър Иван Гургов пожела много здраве и успешно справяне с предизвикателствата на новата учебна година, много щастливи моменти и положителни емоции. Той се обърна към ученици, учители и родители и определи образованието като най-ценния капитал в съвременния динамичен свят. Увери присъстващите, че общинското ръководство ще продължи да работи за усъвършенстване на образователната инфраструктура на общината и за стимулиране усърдието и таланта на учениците и професионализма на учителите.

Като на празник училищният двор бе изпълнен с пъстро множество от хора, звучаха празнични песни и стихове, детски глъч, много усмивки и настроение.

PHOTOS:
GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G