СУ Л. Каравелов

Национално състезание „Моята Родина”

  • Несебърско участие в първия дистанционен кръг на националното състезание

Национално състезание „Моята Родина” Несебърско участие в първия дистанционен кръг на националното състезание по история и цивилизация „Моята Родина”

27 ученика от СУ”Любен Каравелов” - Несебър между V и VII клас, разпределени в две възрастови групи се включиха в първия дистанционен кръг на четвъртото издание на националното състезание „Моята Родина” на тема „Видни възрожденци – будители и революционери”.

Състезанието се проведе чрез тест за всяка възрастова група с продължителност на решаването му 45 минути.Броят на въпросите беше 20, от които половината са с избираем отговор, а останалите – със свободен отговор. Класирането е по точки, като при равен брой такива по-напред в класирането е този ученик, който е изразходвал по-малко време за решаването на теста.

Вторият дистанционен кръг на състезанието „Моята Родина” на тема „Пътят към свободата”( борба на българите за освобождение през 19 век) ще се проведе през м. февруари. Финалният кръг по въпроси от темите на двата дистанционни кръга ще бъде в Стара Загора. .

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G