СУ Л. Каравелов

ПЪРВА РЕДОВНА СЕСИЯ

  • 2017/2018 ГОДИНА

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ ПЪРВА РЕДОВНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G