СУ Л. Каравелов

Педагозите от СУ”Любен Каравелов” – Несебър

  • Съвременен модел на учебно занятие и планиране ...

Съвременен модел на учебно занятие и планиране на педагогическата дейност

Педагозите от СУ”Любен Каравелов” – Несебър участваха в обучителен семинар в СОК „Камчия”, касаещ съвременния модел на учебното занятие и планирането на педагогическата дейност. Той бе воден от преподавателя в Шуменския университет доц. Калина Йотева.

В рамките на 8-часовото занятие несебърските учители разбраха какво представляват съвременните модели на учебните занятия, каква е тяхната класификация и езици на представяне. Специално внимание бе отгелено на планирането на традиционния урок според новите изисквания, както и на интердисциплинарния урок. Проведени бяха и практически занимания. изискващи работа в екип. Те бяха свързани с конструирането на словесен модел и изготвяне на технологична карта на урока , базираща се на универсални учебни дейности.

След края на семинара учителите разгледаха СОК „Камчия” , повозиха се на лодка по едноименната река и посетиха музея на кристалите. В Средно частно училище ”Юрий Гагарин” се запознаха с историята на космонавтиката и опресниха своите знания по астрономия в планетариума, намиращ се в сградата на училището.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G