СУ Л. Каравелов

" Build Solid Ground"

  • На 24. 10. 2018г. ученици 9, 10 ,11 клас в СУ "Любен Каравелов" град Несебър...

На 24. 10. 2018г. ученици 9, 10 ,11 клас в СУ "Любен Каравелов" град Несебър участваха в информационна кампания в проект " Build Solid Ground" по програма Хабитат България, която беше организирана от община Несебър.

Проектът включваше две направления. Първото - презентация и лекция на тема "Глобални и национални политики за устойчиво развитие на градовете", а второто - доброволческа инициатива.

В семинара бяха представени глобални тенденции за устойчиво развитие на градовете и жилищната политика.Засегнати бяха актуални проблеми свързани с градското развитие като право на достъп за жилищни нужди, равенство на половете при правото на собственост, обновяване на бедните квартали и правото на всеки да има достъп до достойни жилища. Учениците бяха запознати с проблемите за енергийна ефективност с оглед на сериозните климатични изменения и екологични проблеми.

Участниците проявиха доброволческа инициатива за подобряване на градската среда. С осигурени материали и инструменти от програмата и доброволен труд, те избраха да освежат материалната среда около амфитеатъра в стария град на Несебър. Така те затвърдиха отговорното си отношение към необходимостта днес да се стремим към социално, икономическо и екологично благополучие в условията на нарастващата урбанизация на 21 - ви век.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G