СУ Л. Каравелов

Шкафчета за ученици от СУ”Любен Каравелов”

  • В коридорите на СУ”Любен Каравелов” – Несебър вече са монтирани 337 индивидуални шкафчета...

Шкафчета за ученици от СУ”Любен Каравелов” - Несебър В коридорите на СУ”Любен Каравелов” – Несебър вече са монтирани 337 индивидуални шкафчета за ученици от V – VII клас като мярка за олекотяване на ученическите раници по национална програма на Министерството на образованието и науката. Те са поставени на места, съобразени с пожарната безопасност и нормалното придвижване на учениците по коридорите. Предстои монтирането на персонални шкафчета в стаите на учениците от начален етап на обучение. Според изготвените правила за ползване в шкафчетата учениците ще могат да съхраняват учебници, учебни комплекти, помагала и други материали, свързани с образователния процес, които да са поставени в папки с копче. Съхранението на спортни екипи и обувки трябва да става задължително в торбички, като се спазва ред и хигиена.

Опазването на учебните вещи е грижа на всеки ученик в предоставеното от училището персонално щкафче с възможност за отключване и заключване от ключ с личен номер. При загубване на ключа, родителите със собствени средства заплащат изработването на дубликат от резервния оригинален ключ на шкафчето.

В шкафчетата учениците нямат право да съхраняват храна, напитки и ценни вещи ( мобилен телефон, пари и др.), забранено е писането, драскането или рисуването по вратите.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G