СУ Л. Каравелов

СУ “Любен Каравелов“ - Несебър ще функционира безжична мрежа

  • В СУ “Любен Каравелов“ - Несебър ще функционира безжична мрежа за интернет.Проектът й е за 16 450 лв

В СУ “Любен Каравелов“ - Несебър ще функционира безжична мрежа за интернет.Проектът й е за 16 450 лв

СУ “Любен Каравелов“ е едно от училищата в България, което изгражда безжична мрежа за интернет със средства от Министерството на образованието и науката по „Национални програми – 2018“ - 7. Национална програма “Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“. Стойността на проекта е 16 450 лв.

Ръководството на училището проведе процедура по избор на изпълнител на безжичната мрежа. Измежду три оферти беше избрана тази на един от водещите мобилни оператори в страната, предложил най- добрата оферта, съобразена със задължителните минимални изисквания.

Дейностите по изграждането на WiFi в училището вече приключват, като се очаква мрежата да започне да функционира преди заложеният краен срок от 31.03.2019 г. С тази придобивка ученици и преподаватели ще могат за прилагат в часовете информационните технологии при усвояването на новите знания.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G