СУ Л. Каравелов

Родителска среща 1 клас 10.09.2019 г.

  • Първа родителска среща за родителите на първокласниците

Уважаеми родители,
Поканени сте да присъствате на родителска среща на 10.09.2019г. вторник от 10:30 часа в сградата на СУ " Любен Каравелов" гр. Несебър
PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G