СУ Л. Каравелов

Откриха учебната 2019/2020 г. в СУ ”Любен Каравелов”- Несебър

  • 104 първокласници пристъпиха училищния праг

Откриха учебната 2019/2020 г. в СУ ”Любен Каравелов”- Несебър

104 първокласници пристъпиха училищния праг

1090 ученика прекрачиха прага на СУ ”Любен Каравелов” – Несебър в първия ден на учебната 2019/2020. Те ще се обучават в 46 паралелки и 12 полуинтернатни групи в дневна, индивидуална, самостоятелна и комбинирана форми. 104 са първокласниците, разпределени в четири паралелки. Учениците от четвърти и десети клас ще се обучават по нов учебен план. Осигурени са учебници по всички предмети, включително и електронни за учителите. Едносменно ще е обучението на учениците от начален етап.

86 са преподавателите по различните учебни предмети, 21 души е непедагогическият персонал. Несебърското училище разполага с много добра материално-техническа база – просторни и със съвременно оборудване кабинети и класни стаи, закрит плувен басейн, физкултурен салон, обновени и модерни открити спортни площадки и съоръжения, библиотека, медицински пункт. Осигурени са шкафчета за съхраняване на учебни пособия и вещи. Училищната сграда е санирана по европейски проект за над 1.9 млн. лв. Несебърското училище е привлекателно както за деца от общината и страната, така и за ученици от страни, членки на Европейския съюз, Русия, Украйна, Казахстан, Беларус. През настоящата учебна година броят на децата от други държави е над 70.

С полагане на венец пред паметника на патрона на училището стартира новата 2019/2020 учебна година в СУ ”Любен Каравелов” – Несебър. Молитва за благословение отслужи свещеник Арсений Станков . В своето приветствиe към учители, ученици и родители Тодорка Станелова –директор на училището пожела успешна и ползотворна учебна година . На учителите пожела здраве, духовни сили и упоритост с цел преодоляване на предизвикателствата на новото време , на родителите – да са съпричастни и да помагат, на учениците - да пазят традициите на училището, да умножават успехите му, оправдаят доверието и да сбъднат надеждите на своите родители и учители, следвайки своите мечти. Прикани първокласниците да пристъпят училищния праг с пожелание за незабравими дни, успешно обучение и вяра в учителите, с които ще бъдат заедно.

Кметът на Община Несебър Николай Димитров изрази задоволство от санирането и обновяването на училищната база. На учителите пожела упоритост и спокойствие през годината, а на учениците – да бъдат щастливи и усмихнати и да усвояват успешно новите знания. Като на празник училищният двор бе изпълнен с пъстро множество от хора, звучаха празнични песни и стихове, детски глъч, много усмивки и настроение.

Първият учебен ден на 2019/2020 година ще остане в историята с откриването на бюст-паметника на патрона на несебърското училище Любен Каравелов, реализиран от скулптора Йордан Йорданов и със спомоществователството на Нури и Николай Димитрови.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G