СУ Л. Каравелов

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИ
НА 28.10.2019 Г.

  • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИ НА 28.10.2019 Г

Клас Време на провеждане на мероприятието Мероприятие
I а, б, в, г, д
II а, б, в, г, д
От 8,00 до 10,00 ч.
От 10,00 до 11,30 ч.
От 11,30 до 17,00 ч.
Занимателни игри
Спортни игри
Занимания по интереси

III а, б, в, г, д
IV а, б, в, г, д, е
От 8,00 до 10,30 ч.
От 10,30 до 13,00 ч.

От 13,00 до 17,00 ч.
Спортни състезания
Разходка в парка с екологична насоченост
Занимания по интереси

V а, б, в, г, д
От 13,15 до 16,00 ч.
От 16,00 до 17,00 ч.
От 17,00 до 19,00 ч.
Спортни състезания
Разходка в парка
Занимания по интереси

VI а, б, в, г, д

От 13,15 до 16,00 ч.
От 16,00 до 18,00 ч.
От 18,00 до 19,00 ч.

Спортни състезания
Разходка в парка
Занимания по интереси

VII а, б, в, г, д

От 13,15 до 16,00 ч.
От 16,00 до 18,00 ч.
От 18,00 до 19,00 ч.

Занимания по интереси Спортни състезания
Филм с образователна цел

VIII а, б

От 7,30 до 10,00 ч.
От 10,00 до 12,00 ч.
От 12,00 до 13,00 ч.

Занимания по интереси Спортни състезания
Филм с образователна цел

IX а, б, в

От 7,30 до 9,00 ч.
От 9,00 до 11,00 ч.
От 11,00 до 13,00 ч.
Занимания по интереси Спортни състезания
Посещение на музей

X а, б

От 7,30 до 10,00 ч.
От 10,00 до 12,00 ч.
От 12,00 до 13,00 ч.

Занимания по интереси
Филм с образователна цел
Спортни игри

XI а, б
XII а, б

От 7,30 до 10,00 ч.
От 10,00 до 12,00 ч.
От 12,00 до 13,00 ч.

Филм с образователна цел
Спортни състезания
Среща с несебърска поетеса
PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G