СУ Л. Каравелов

От 27.01.20 до 31.01.20

  • Заповед 778/27.01.2020

ЗАПОВЕДНа основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка със Заповед РД-01-12/24.01.2020г. на Директора на РЗИ-гр. Бургас,относно въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на грипа във всичките му разновидности.

НАРЕЖДАМ


1.Пеустановяване на учебните занятия в СУ "Л. Каравелов" гр. Несебър за периода от 27.01.2020г. - 31.01.2020г. /вкл./

2.Възлагам на педагогическите специалисти в срок до 15.02.2020 да преструктурират учебното съдържание за посочените дати.

3.Възлагам на класните ръководители да доведат настоящата заповед до знанието на родителите на учениците, а на Галина Савова - ст. учител да я публикува в интернет страницата на училището.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник директорите по учебната дейност Ирина Велкова и Панайот Симеонов.

С настоящата ми заповед да бъдат запознати всички ученици, педагогически специалисти, помощния и административен персонал.Т. Желязкова
Директор
PHOTOS:
GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G