СУ Л. Каравелов

Дистанционното обучение за класовете от 5-ти до 12-ти

  • Във връзка с въведеното извънредно положение...

Във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 в СУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър дистанционното обучение за класовете от 5-ти до 12-ти, считано от 21.04.2020 г., ще се извършва по седмичното разписание за 2-ри срок 2019/2020 г. учебна година както следва:

1. 8.30 - 9.00
2. 9.10 - 9.40
3. 9.50 - 10.20
4. 10.30 - 11.00
5. 11.10 - 11.40
6. 11.50 - 12.20
7. 12.30 - 13.00

За учениците от 1-ви до 4-ти клас продължават по установения ред.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G