СУ Л. Каравелов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 1 до 4 клас

  • Уведомяваме родителите и класните ръководители

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме родителите и класните ръководители на учениците от 1 до 4 клас, че в периода 28.04.2020 г. до 30.04.2020 г. от 9,30 ч. до 14.00 ч. в СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър ще се раздават продукти по Програмата „Училищен плод и училищно мляко“ при следния график:

- 28.04.2020 г. – стара част – 1д, 2д, 3е и 4д класове
- 28.04.2020 г. – нова част – всички първи и втори класове
- 29.04.2020 г. – нова част – трети клас
- 30.04.2020 г. – нова част – четвърти клас

1.Продуктите се получават от родител срещу подпис.
2. Спазването на графика е задължително.
3. Родителите се задължават при получаване да спазват всички противоепидемични мерки /задължително с ръкавици и маски/.

Тодорка Желязкова
Директор
PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G