СУ Л. Каравелов

Bсички ученици от XII клас в дневна и самостоятелна форма

  • СЪОБЩЕНИЕ...

СЪОБЩЕНИЕ

за всички ученици от XII клас в дневна и самостоятелна форма на обучение и дванайсетокласници от минали години

Във връзка с приключване на учебната 2019/2020 г. информираме всички дванайсетокласници, че имат право да се явят на следните изпитни сесии:

1.Поправителна сесия /ако има такава/ Срок: 18.05 – 22.05.20 г.
2.Сесия за провеждане на изпити за повишаване на годишна оценка по предмети по избор за учениците от XII клас завършващи през учебната 2019/2020 г. Срок: 18.05 – 22.05.20 г.
3.Изпитна сесия за дванайсетокласници в самостоятелна форма на обучение Срок: 18.05 – 22.05.20 г.
4.Изпити на ученици от XII клас незавършили от минали години.

Срок: 18.05 – 22.05.20 г.

Изпитите по т. 3 и т. 4 ще се проведат по следния график: 18.05.20 г. /понеделник/ - 9,00 ч. – МАТЕМАТИКА
18.05.20 г./понеделник/- 13,00 ч. – ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
19.05.20 г. /вторник/ - 9,30 ч. – БЕЛ /ЗП/
19.05.20 г. /вторник/ - 13,30 ч. – БЕЛ /ЗИП/
20.05.20 г. /сряда/ - 10,00 ч. РУСКИ ЕЗИК
20.05.20 г. /сряда/ - 13,30 ч. ИНФОРМ. ТЕХНОЛОГИИ
21.05.20 г. /четвъртък/ - 9,00 ч. ГЕОГРАФИЯ И ИК. /ЗП/
21.05.20 г. /четвъртък/ - 13,00 ч. ГЕОГРАФИЯ И ИК. /ЗИП/
21.05.20 г. /четвъртък/ - 11,30 ч. ФВС

Учениците, които ще се явяват на тези изпити трябва да напишат заявление в свободен текст и да го изпратят по електронната поща на училището nesebar_school@abv.bg в срок до 14.05.2020 г.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G