СУ Л. Каравелов

Проект OUD

  • В СУ "Любен Каравелов" гр. Несебър, са създадени 5 клуба

В СУ "Любен Каравелов" гр. Несебър, са създадени 5 клуба в гимназиален, прогимназиален и начален етап.
Клуб "В чудния свят на компютърното моделиране" с р-л Р. Неделчева 4 кл.
Клуб "Млад IT творец" с р-л Жана Щерева 4 кл.
Клуб "Дигиталното изкуство" 5-7 кл. с р-л Иванка Петрова
Клуб "Интернет търсачи" 8 кл. с р-л Галина Савова
Клуб "Графичен дизайнер" 8-10 кл. с р-л Мария Димитрова
PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G