СУ Л. Каравелов

125 ученици от СУ „Любен Каравелов“ – Несебър

  • 125 ученици от СУ „Любен Каравелов“ – Несебър се явиха на Национално външно оценяване...

125 ученици от СУ „Любен Каравелов“ – Несебър се явиха на Национално външно оценяване.

Прием в 3 паралелки за учебната 2020/2021 година

Националното външно оценяване ( НВО ) на седмокласниците в СУ „Любен Каравелов“ – Несебър протече при перфектна организация и стриктно спазване ма противоепидемичните мерки против разпространението на Covid-19.

На външното оценяване по български език и литература бе изтеглен вариант 1. Знанията на седмокласниците се проверяваха чрез тест с общо 26 задачи. Последната задача за седмокласниците тази година бе върху произведение на Братя Мормареви - те писаха върху романа „Задача с много неизвестни”. Преразказът трябваше да е направен от името на главния герой Досьо.

Седмокласниците отговаряха и на литературен въпрос върху стихотворението "На прощаване" на Христо Ботев. Те трябваше да разсъждават върху цитата: "Но туй щат братя да видят и кога, майко, пораснат, като брата си ще станат - силно да любят и мразят”.

На НВО по математика бе изтеглен вариант 2 , включваш общо 23 с продължителност за решаване 150 минути. Оценките от НВО на седмокласниците ще станат известни до 29.06.2020 г. До 2. 07. те ще получат служебните бележки с оценките от изпитите, а между 3 и 7.07. започва подаването на документите за прием в училища след завършен 7 клас.

За следващата учебна година несебърското училище предлага прием в три паралелки. Едната е с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език. Втората е с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език, а третата е с профил „Предприемачески“ без интензивно и разширено изучаване на чужд език.

СУ“ Любен Каравелов“ - Несебър е училище с традиция и визия за бъдещето, в което се осъществява приемственост между етапите на обучението. Неговите възпитаници показват отлични резултати от ДЗИ и имат много добра реализация във ВУЗ. Училището предлага приветлива и функционална образователна среда, отлично оборудвани кабинети, физкултурен салон и модерни открити спортни площадки, плувен басейн, безжичен интернет. Осигурен е безплатен транспорт на всички ученици от местоживеенето им до училището в рамките на общината. Училището работи по европейски проекти.

СУ „Любен Каравелов” през учебната 2019/2020 година придоби статут „Иновативно училище” в областта „Иновативни методи на преподаване и образователна среда”.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G