СУ Л. Каравелов

СУ ”Любен Каравелов” – Несебър ще осъществи прием в три паралелки

  • СУ ”Любен Каравелов” – Несебър ще осъществи прием в три паралелки след завършен VII клас за учебната 2020/2021 г.

СУ ”Любен Каравелов” – Несебър ще осъществи прием в три паралелки след завършен VII клас за учебната 2020/2021 г.

След като стана известно и второто класиране за прием след завършен VII клас, в СУ ”Любен Каравелов” – Несебър са одобрени 3 паралелки.

Двете от тях с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Чужди езици“ са с интензивно изучаване на английски език, а третата е с профил „Предприемачески“ без интензивно и разширено изучаване на чужд език. За паралелката с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ са записани 26 ученика, като минималният бал е 238.500, а максималният – 469.500.

Записаните за паралелката с профил „Чужди езици“ са също 26-ма. Там минималният бал е 219.000, а максималният – 417.500.

За третата паралелка с профил “Предприемачески“ са кандидатствали 19 ученика, като минималният бал е 62.000, а максималният – 242.000. 7 са свободните места за трето класиране.

Заложеният и успешно осъществен прием в СУ ”Любен Каравелов” - Несебър стана възможен след много добре организирана онлайн информационна и разяснителна кампания в условията на извънредна епидемична обстановка сред седмокласниците и техните родители както в самото училище, така и сред потенциалните кандидати от Община Несебър и съседни общини.

PHOTOS:


GO BACK
Полезни връзки: ☆ Министерство на образованието и науката
☆ Регионален инспекторат по образованието – Бургас
☆ Български червен кръст ☆ Държавна агенция за закрила на детето
☆ Асоциация “Родители”
☆ Държавна агенция за младежта и спорта
   HOME  |  © SOU "Luben Karavelov gr. Nessebar" - All Rights Reserved  |  Design by G