Детско полицейско управление

На 06.06 червенокръстците от Български младежки Червен кръст при нашето училише – Виолета Георгиева, 9Б, Мая Дунебабина и Киара Кипрова, 9В, взеха участие в инициативата на “Детско полицейско управление”, Пазарджик, гостували в града ни през последните няколко дни.  Доброволчеството се изрази в провеждането на обучение по Първа Долекарска Помощ по австрийската програма “Хелфи” пред 6 българчета и 6 деца от Сирия, Афганистан и Ирак на възраст между 9 и 12 години, които успешно преминаха превантивен обучителен лагер.В рамките на няколко часа доброволците засегнаха теми като как да разпознаем видове фрактури, как да помогнем на човек в безсъзнание, както и при силно кръвотечение, степени на изгаряне и измръзване – поставяне на превръзки и т.н. Урокът включваше и много иновативни игри/викторини, благодарение на които децата успяха да приложат наученото.За усърдната си работа през времето прекарано в лагера малчуганите получиха специални награди от началника на РУ-Несебър – инспектор Коста Кирязов и кмета на община Несебър – Николай Димитров.

Споделяне