Запознаване с изпитните работи от НВО VII клас

Запознаване с изпитните работи от НВО VII клас

Запознаването с индивидуалните оценени и проверени писмени работи на учениците от НВО – VII клас, ще  осъществи в периода 28.06.-30.06.2022 год.
в следните училища:

– от НВО по български език и литература – ПГЕЕ „К. Фотинов“ – Бургас;
– от НВо по математика – СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас;
– от НВО по чужд език – ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ – Бургас.

при следния график:

  • Вторник, 28.06.2022  год. – от 9.00 часа до 13.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа;
  • Сряда, 29.06.2022  год. – от 9.00 часа до 13.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа;
  • Четвъртък, 30.06.2022 год. – от 9.00 часа до 13.00 часа;

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език става в присъствие на член на РКПОИР по БЕЛ /по математика/по чужд език чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

  • Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронна система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код;
  • Ученикът се допуска да се запознае с изпитната си работа само при представяне на документ за самоличност и служебна бележка, в която се съдържа входящия номер и ИД кода за достъп;
  • Запознаването с изпитната работа се осъществява само в присъствието на родител/настойник на ученика;
  • ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
  • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Споделяне