Толерантността – път към един по-хубав свят

Международният ден на толерантността-16 ноември беше отбелязан в ЧК с интересно интерактивно занятие на тема „Толерантността – път към един по-хубав свят“. На 16.11. 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността и ООН призовава този ден да се почита по цял свят. Занятието беше проведено от доброволците на БМЧК с учениците от 6а, 6б, 7г, 9а и 9б. Чрез подходящи увлекателни игри, учениците отправиха послания еднн към друг, утвърждаващи принципите на толерантността.

Споделяне