АНТИСПИН кампания в СУ,, Любен Каравелов“- гр. Несебър

На 1 декември по  инициатива на БМЧК в училището в Несебър се проведе традиционната АНТИСПИН кампания. Учениците от 4а,4б,4в и 4г, заедно с техните класни ръководители и доброволците на БМЧК изработиха червени панделки, които раздадоха на своите съученици и учители.  Младите червенокръстци подготвиха информационно табло за начините за заразяване с ХИВ  вируса и  неговата профилактиката

Във фоайето на училището малки и големи ученици направиха огнена панделка- символ на съпричастност към  засегнатите от ХИВ/СПИН.

Споделяне